TryggaFitness Antidoping POLICY

 

 • Vi arbetar aktivt för att vara en anläggning fri från doping genom att utbilda personal och ständigt tala om vårt förhållningssätt till doping, alkohol och droger.
   

 • Vi förbehåller oss rätten att oannonserat välja ut medlemmar för dopingtester. Detta kan ske genom test på gymmet eller genom kallelse per telefon.
   

 • Vi accepterar inte att någon dopar sig eller använder alkohol eller narkotika på vår anläggning.
   

 • I våra avtal står:
  "
  1.1  VÄNLIGEN NOTERA ATT GENOM ATT INGÅ MEDLEMSKAP SAMTYCKER DU TILL ATT TRYGGAFITNESS HAR RÄTT ATT SLUMPMÄSSIGT OCH OANNONSERAT BEGÄRA ATT DU LÄMNAR PROV FÖR KONTROLL AV DOPNINGSMEDEL PÅ SÄTT SOM NÄRMARE ANGES I AVSNITTET ”DOPNINGSKONTROLL” NEDAN. VÄGRAN ATT MEDVERKA I DOPNINGSKONTROLLEN, POSITIVT RESULTAT FÖR OTILLÅTNA MEDEL ELLER ATT INTE INKOMMA MED DOKUMENTATION INOM DEN TID SOM ANGES I PUNKT 7.8 UTGÖR ETT VÄSENTLIGT AVTALSBROTT OCH LEDER TILL AVSTÄNGNING I TVÅ ÅR SAMT FÖRVERKANDE AV REDAN INBETALD MEDLEMSAVGIFT.  FÖR ATT INGÅ MEDLEMSKAP KRÄVS ATT DU SAMTYCKER TILL ATT UPPGIFTER OM DIN HÄLSA BEHANDLAS I SYFTE ATT UTFÖRA DESSA DOPNINGSKONTROLLER. ETT SÅDANT SAMTYCKE ÄR SEDAN EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT DU UNDER MEDLEMSTIDEN SKA FÅ TILLGÅNG TILL TRYGGAFITNESS LOKALER."

  Under punkt 7 står tydligt hur dopingtestet genomförs och du behöver lämna samtycka för att bli medlem hos oss.
   

 • Vår definition av dopingsmedel är densamma som Lagen om förbud mot vissa dopingsmedel (1991:1996)
   

 • Vi står för ren och hälsosam träning utan dopningsmedel, alkohol och narkotika
   

 • Vi är restriktiva mot användning av PWO öppet i våra lokaler och tillåter inte att man bjuder varandra på tillskott. Var och en ansvarar för de tillskott man önskar ta och TryggaFitness uppskattar om användande av pulver/tabletter sköts diskret för att undvika onödiga reaktioner och frågor från andra medlemmar.
   

 • Vi har samarbete med Polisenmyndigheten i Kristianstad Kommun och kan kontakta dessa vid misstanke om bruk, men vid våra egna kontroller kontaktas inte polisen.

 

TryggaFitness Antidoping HANDLINGSPLAN

 

 • Vi utbildar våra anställda nyckelpersoner kontinuerligt enligt PRODIS diplomeringskriterier.
   

 • Vi informerar alla anställda om vår policy och handlingsplan kontinuerligt samt efter varje ny utbildning.
   

 • Vi informerar våra medlemmar kontinuerligt om vår värdegrund inom antidoping genom sociala medier och material i lokaler.
   

 • Vi har utsett en antidopingsansvarig: Diana W Göransson, också verksamhetschef.
   

 • Vi har ett samarbete med Polismyndigheten i Kristianstad Kommun och har godkänt att dem får besöka vår anläggning anmälda som oanmälda.
   

 • Vi har ett samverkansavtal mellan TryggaFitness och Ren Träning i Kristianstad Kommun. Anna Nordin.
   

 • Vid misstanke eller tips informeras vår antidopingansvarig som kallar till dopingtester. Vid positivt test eller vägran av test stängs medlemmen av på livstid. Vi
   

 • Vi tar även dopingtester utan grund likt stickprovskontroller för att kontinuerligt visa att vi arbetar mot doping.

 

Du som medlem:

 

 • Tveka aldrig att kontakta personal vid misstanke om dopinganvändning!

Läs mer här: 

Följ oss

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle

TryggaFitness

Rattens Gränd 1

295 39 Bromölla 

Tel: 0722- 870707

kontakt@tryggafitness.se

www.tryggafitness.se

© TryggaFitness 2019

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle

TryggaFitness City

Fundationsvägen 9

291 28 Kristianstad
Tel: 0723-105 900

kontakt.city@tryggafitness.se

www.tryggafitness.se/city

© TryggaFitness 2019